Torquay, Australia - Elite 16 - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Statistics