Futures - Messina, ITA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.