Futures - Warsaw (Monta Club), POL - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition