Bialystok, Poland - future - Beach Pro Tour 2022 - standings.

Advertising