Bialystok, Poland - future - Beach Pro Tour 2022

background